Pomalowana dłoń dzieckaOpieka nad dziećmi

Prowadzimy małe, kameralne przedszkole niepubliczne, w którym sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat. Nasza bogata wiedza i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi daje nam możliwość sprawowania opieki również nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dbamy o to, aby każde dziecko czuło się u nas swobodnie i z chęcią uczęszczało do naszego przedszkola.

Oprócz nauki staramy się rozwijać pasje dzieci oraz pomagać odkrywać im nowe zainteresowania poprzez organizacje różnych zajęć naukowo-rozrywkowych. Wprowadzamy dzieci w świat eksperymentów naukowych i doświadczeń laboratoryjnych. Organizujemy wycieczki oraz imprezy okolicznościowe. Dysponujemy własnym ogrodem z placem zabaw, dzięki czemu dzieci mogą spędzać czas aktywnie na zewnątrz.

Jakie zajęcia organizujemy?

Jednymi z licznych zajęć organizowanych w naszym przedszkolu są zajęcia nauki języka angielskiego metodą Helen Doron, która oparta jest na naśladownictwie. Dzieci w wieku przedszkolnym ucząc się mówić, często próbują naśladować rozmowy dorosłych. Początkowo tworzą słowa o podobnym brzmieniu, aż w końcu wymawiają je poprawnie. Metoda Helen Doron jest metodą audiowizualną, która wykorzystuje piosenki, filmy animowane i aplikacje edukacyjne. Dzieci podczas zajęć nasłuchują rozmów prowadzonych w języku angielskim, przez co po pewnym czasie zaczynają go naśladować. Wówczas nauka języka obcego zachodzi płynnie, tak samo jak nauka języka ojczystego.

Organizujemy również zajęcia sensoryczne, które polegają na uczeniu dzieci poprzez zabawę właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Zajęcia te doskonale wpływają na ogólny rozwój dzieci, a także rozwój poszczególnych obszarów inteligencji.

W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą także w zajęciach rytmiczno-muzycznych, których celem jest wzbudzanie nowych pasji u dzieci i odkrywanie talentów. Dodatkowe zainteresowania przyczyniają się do rozwoju intelektualnego, fizycznego oraz emocjonalnego. Zajęcia rytmiczne wpływają również korzystnie na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dzieci na zajęciach uczą się śpiewu, tańca i gry na instrumentach, dzięki czemu mają więcej aktywności ruchowej. Poziom zajęć jest dopasowany do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci.

Prowadzimy również zajęcia ogólnorozwojowe z fizjoterapeutą, które odbywają się w formie ćwiczeń i zabaw ruchowych. Wpływają one na rozwój psycho-motoryczny dziecka i pozwalają uzyskać wysoką sprawność ruchową i samodzielność. Zestawy ćwiczeń są indywidualnie dopasowywane do potrzeb dzieci. Jest to doskonały sposób na zachęcenie dzieci do aktywności.

Oprócz tego uczymy dzieci gotować, organizując zajęcia kulinarne.

Ważne informacje

  • Opieka w naszym przedszkolu odbywa się w godzinach 7:00-17:00.
  • Czesne miesięczne – 1000 zł.
  • Jednorazowa opłata wpisowa – 350 zł.
  • Stawka żywieniowa – 16 zł (obejmuje 4 posiłki).